באמצעות שיפוץ דירות ובתים של נטו שיפוצים אתם בידיים טובות!
מתקשרים ומזמינים את שירות השיפוצים: 052-2161929